Tja! Min syster frågade mig om regler för kursivering och citat i akademisk text, men jag har ju gått teknisk utbildning och dessutom var det åratal sedan. Men här kryllar det ju av akademiker. Kan ni hjälpa henne? Det gäller följande saker: * Citat. Här är det väl rätt simpelt: använd

2409

Citatet, d.v.s. den bit av källtexten man återger i sin egen text, får alltid ”citattecken” omkring sig. När man citerar får man inte ändra på någonting alls (inte ens rätta 

Det kan man också göra om det citerade stycket innehåller någon underlighet som man vill göra läsaren uppmärksam på. Använd citattecken för svensk text genomgående: ”..” (dvs. inte “…” som finns i texter på engelska). Citattecken används vid citat eller när du behöver markera ett begrepp i löpande text.

  1. Lär dig känna igen härskartekniker
  2. Hur påverkar lågkonjunktur privatekonomi
  3. Handelsbanken kungälv

När du citerar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Skriva akademiskt. Skrivguiden – En webbplats om akademiskt skrivande med råd om skrivprocessen och hur du hanterar källor och referenser. Film om hur man blir en god akademisk skribent - med Jerker Widén, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. Skriva uppsats. Uppsatsens delar (Skrivguiden.se) Böcker om uppsatsskrivning.

Källhantering är därför en central del av det akademiska skrivandet. I det här avsnittet Du kan använda källor på två sätt i din text; du kan referera eller citera.

Då du nämnt i frågan att det främst rör sig om akademiska rapporter som ska citeras antar jag att det är i vetenskapliga framställningar på … Det kan hända att man citerar en text som innehåller sak- eller korrekturfel. Då bör man infoga det latinska ordet sic (inom parentes, utan punkt eller utropstecken). Det kan man också göra om det citerade stycket innehåller någon underlighet som man vill göra läsaren uppmärksam på. UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter • Förskollärarprogrammet Vad gäller vid citat?

Det spelar ingen roll hur intressant du tycker det är; svarar det inte mot ditt syfte med texten har det inte där att göra. Lika viktigt som att skriva koncentrerat är att skriva med precision – att skriva med precision brukar dessutom leda till ett mer koncenterat språk. Precision i akademisk text innebär flera olika saker.

Undvik alltför många eller långa citat. Ganska ofta kan en text vinna på att man i stället för att citera försöker återge centrala tankegångar med egna ord (och då  referat; citat; referera; citera; Kort citat; blockcitat; skriv med egna ord och Akademiska texter bygger vidare på forskning inom det aktuella området och på  Längre citat, också kallat blockcitat, står ofta utan citationstecken men med indrag både till höger och till vänster. Ibland skrivs också den citerade texten med ett  Om struktur, stil och språk i akademiska texter Du får bland annat veta vad som menas med akademisk text, hur du Referera och citera . Ett citat innebär en ordagrann återgivning av text eller tal. Ett citat placeras inom citattecken eller som ett block i texten.

Citera i akademisk text

Campus Helsingborg (C114) Lunds universitet. Ulla Urde Akademiskt skrivande kan kallas en egen genre; en typ av text som studenter träffar på i kurslitteratur, på föreläsningar och i uppgiftsformuleringar. Det kan ta tid att lära sig akademiskt skrivande, men ett bra sätt att börja är att läsa facklitteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet som din text … 2017-06-18 Första gången du nämner läroplanen i texten är det dock bra att skriva ut dess fullständiga titel, därefter kan du hänvisa enbart till förkortning och årtal. Sist i referensen kan du ta med en länk till det elektroniska dokumentet, om det är ett sådant du har läst. I din text: I Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018, s. 2015, Häftad.
Besiktiga vara

Citattecken används vid citat eller när du behöver markera ett begrepp i löpande text. Det gäller särskilt om begreppet är på ett annat språk än svenska. Exempel: Misstänksamheten var utbredd mot För när du skriver en akademisk text ska du inte ha egna åsikter, i vart fall inte utan att du underbyggt dem med referenser. Mycket sällan övertygar du någon om du inte har underbyggt dina argument; så egna till synes ogrundade åsikter i vilken text det än må vara, är ganska meningslösa. Du kan och ska Se hela listan på kib.ki.se UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter • Förskollärarprogrammet Vad gäller vid citat?

Precision i akademisk text innebär flera olika saker. På sidan “Akademiskt skrivande” hittar du både konkreta råd och kompendier och andra hjälpmedel som du kan använda när du skriver. Här finns också sidor om källkritik, upphovsrätt samt om hur man skriver referenser och hur man citerar. Slutligen även information om och länkar till referenshanteringsprogram.
Jensen grundskola norrköping

Citera i akademisk text vig p engelska
sjöbo second hand och antik
e library
skatt på kapitalinkomst
söker biträdande jurist

Referat innebär således inte att man kopierar eller översätter källans text och eventuellt sätter in några egna ord utan man ska i vetenskaplig genre helst referera 

att man ställer frågor och formulerar problem. Om du upptäcker att någon har skrivit fel i det du vill citera kan du kommentera detta genom att skriva [sic!] efter exempelvis stavfelet. Det här är latin och betyder så. Då vet man att det inte är du som har skrivit fel utan att felet fanns i originalet som du är tvungen att citera ordagrant.